วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
เบอร์โทรศัพท์ 075367020, 0887884851
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพรวมอาคารสถานที่/วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..