วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
เบอร์โทรศัพท์ 075367020, 0887884851
หมวดวิชาสามัญ

นางสาวอัญญารัตน์ บริบูรณ์
หัวหน้าหมวดวิชาสามัญ

นายอนุสรณ์ นาคศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป/ครูปฏิบัติการสอน

นางสาวพัชรวดี คำหวาน
ครูปฏิบัติการสอน