วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
23/2 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ  ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
เบอร์โทรศัพท์ 075367020, 0887884851
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565 - 2569) (อ่าน 329) 17 ต.ค. 65
แนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 465) 30 ม.ค. 65
รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 881) 12 ธ.ค. 64
เลื่อนเปิดเทอม (on-site) จากเดิมวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 (อ่าน 657) 09 ก.ค. 64
เลื่อนเปิดเทอม (on-site) จากเดิมวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 (อ่าน 804) 24 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดเทอม (on-site) จากเดิมวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 (อ่าน 571) 11 มิ.ย. 64
กำหนดการวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 452) 24 พ.ค. 64
ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืมของผู้กู้ระบบใหม่ #คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบDSL #กยศ (อ่าน 475) 13 พ.ค. 64
เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นต่อสัญญากยศ.ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี (อ่าน 847) 13 พ.ค. 64
เลื่อนวันทำการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 485) 07 พ.ค. 64
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 (อ่าน 538) 30 ม.ค. 62
สอบ V-Net (อ่าน 514) 30 ม.ค. 62
ประกาศ สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่เสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว (อ่าน 573) 02 พ.ย. 61